23 sep 2018

BY: PDSS

Uncategorized

Comments: Geen reacties

Uitreiking van getuigschrift op 22 september 2018

In het jaar 2017-2018 heb ik deze opleiding ‘Focussen met kinderen’ gevolgd.  Dit is een zeer verrijkende methodiek die ik toepas in mijn praktijk voor volwassenen, maar nu dus ook voor  kinderen.  Verschillende aantrekkelijke werkvormen kregen we aangereikt om op een fijne, warme en respectvolle manier naar kinderen te leren luisteren.  Dit lijkt eenvoudig, maar dit is het niet.  Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid, temperament, zijn ervaringen…Elke behandeling is dus anders, rekening houdend met zijn tempo en verkerend in een veilig en geborgen klimaat.
Focussen is de methode,  die ons de weg wijst naar binnenin, naar antwoorden op vragen waarmee we worstelen in ons dagelijks leven.
Kinderen zitten vaak in hun hoofd, denken over een bepaalde situatie na en dit bepaalt hun gedrag.  Hoe ze zich daarbij  voelen en wat ze zelf echt willen,  vergeten ze vaak, ze zijn het ook niet meer gewend en ze handelen vaak naar wat anderen belangrijk vinden.
Focussen is lichaamsgericht werken. Door te vertrekken vanuit je eigen lijf wordt er een eerste stap gezet naar kennis omtrent je eigen innerlijke belevingswereld.  Je lijf weet en vertelt veel over jezelf, het is een bron van wijsheid als je er zorgzaam naar luistert.
Kinderen vertonen signaalgedrag en lichaamssignalen  en de kunst van de begeleider is te achterhalen van waar dit komt.
Communiceren met kinderen hoeft niet altijd met woorden, integendeel, woorden verdwijnen snel in de lucht en beklijven niet. Daarom is het belangrijk en vooral bij kinderen, om zeer concreet en visueel te werk te gaan.  Ze zullen eerder non-verbale middelen hanteren als symbolisering, van waar en wat  ze voelen in hun lijf, brengen ze naar buiten,  door aan de slag te gaan met tekenen, bewegen, kleuren, kleien, knutselsen…
Door  te luisteren naar binnen worden de zelfsturing en zelfontplooïng van een kind gestimuleerd, zodat het daarna zijn eigen weg kan vinden en gaan.

Side bar